http://www.diament.com.pl/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Informacja o wyniku postępowania nr 03-2018

 

Inowrocław, 28 maja 2018r.

Informacja o wyniku postępowania nr 03-2018 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

Informacja o wyniku postępowania nr 02-2018

Inowrocław, 15 maja 2018r.

Informacja o wyniku postępowania nr 02-2018 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

Informacja o wyniku postępowania nr 01-2018

Inowrocław, 27 kwietnia 2018r.

Informacja o wyniku postępowania nr 01-2018 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 03/2018

 

Inowrocław 20.04.2018r.

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

- ektrodrążarka wgłębna – 2 szt.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 21.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 02/2018

 

Inowrocław 06.04.2018r.

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

- przesiewacz (wibracyjny laboratoryjny) – 1 szt.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 07.05.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 01/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 01/2018

  

Inowrocław 19.03.2018r.

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

- agregat sprężarkowy (chłodnia sprężarkowa) – 1 szt.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 19.04.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 07/2017

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 07/2017

Inowrocław, 22.12.2017

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

- agregat sprężarkowy (chłodnia sprężarkowa) – 1 szt.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 22.01.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 06/2017

Inowrocław 21.12.2017r.

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

- szlifierka do obróbki ściernic diamentowych (2 szt.)

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 29.01.2018 r.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 7-2017 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 5-2017 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 6-2017 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 05/2017

Inowrocław 27.11.2017r.

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

- tokarka sterowana numerycznie

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 29.12.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 2-2017 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 3-2017 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 4-2017 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 02/2017

 

Inowrocław 05.07.2017r.

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

- mieszarka do spoiw

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 25.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 03/2017

Inowrocław 05.07.2017r.

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

- prasa na zimno

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 25.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 04/2017

 

Inowrocław 05.07.2017r.

 

 

 

W związku z realizacją przez DIAMENT Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji diamentowych narzędzi ściernych” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

- prasopiec

 

 

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Termin składania ofert upływa 25.08.2017 r.

 

Informacja o wyniku postępowania nr 1-2017

Informacja o wyniku postępowania nr 1-2017 dostępna do pobrania w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Inowrocław 16.05.2017r.

Diament Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej 17 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą:

                      „Rozbudowa, przebudowa zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowo –socjalnym”

         

           Zapytanie ofertowe można pobrać ze strony internetowej:

-   Zamawiającego :  http://www.diament.com.pl/  

 - w siedzibie Zamawiającego

          Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

          Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

          Wymagany termin realizacji: 30 grudnia 2017 r.

          Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w Zapytaniu Ofertowym.

          Wadium przetargowe: 50.000,00 zł

          Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 % ceny ofertowej brutto.

         Kryterium oceny ofert: Cena  - 60 %

                                                    Gwarancja – 30%

                                                    Czas reakcji serwisu – 10%

         Oferty na powyższe zadanie należy składać na adres siedziby Zamawiającego w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej 17, w sekretariacie. Termin składania ofert: 30.05.2017 r.

         Termin związania ofertą 60 dni .

        Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami są: p. Maria Kozioł, p. Tomasz Koszewski.

POIG 8.2

projekt: emdwa
Odwiedzin strony: w tym roku 25122, w tym miesiącu 2793, dzisiaj 134

DIAMENT Sp. z o. o.
ul. Budowlana 17
88-100 Inowrocław
Polska