http://www.diament.com.pl/

 DIAMENT Sp. z o. o.

Budowlana 17
88-100 Inowroc³aw, Poland

 +48 (52) 353 37 91 

 +48 (52) 353 37 92  

fax   +48 (52) 357 96 21

e-mail: info@diament.com.pl
e-mail: export@diament.com.pl

skype: ewa.wedzina


VAT No. : PL5560004154

WBK S.A. o/Inowroc³aw  03 10901069 0000 0000 0701 4322

NIP  556-000-41-54, REGON 002505299

S±d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia³ KRS, KRS 153008 

capital : 840.000PLN

Available subpages:
projekt: emdwa

DIAMENT Sp. z o. o.
ul. Budowlana 17
PL 88-100 Inowroclaw
POLAND